Goede mensen als 1e succesfactor

Goede mensen

Goede mensen

De 1e succesfactor voor het slagen van een project is het aantrekken van goede mensen. Dit is misschien een open deur omdat het altijd om mensen gaat bij het realiseren van een project. Dat klopt maar het is vaak zo dat er onvoldoende aandacht wordt gegeven aan het aantrekken van “goede” mensen. Met goede mensen doel ik dan op mensen die vanuit hun innerlijke waarde op eigen initiatief de vrijheid nemen om te excelleren t.b.v. het project. Zonder meteen piketpaaltjes te slaan om hun functie, rol of taak binnen een project.

Jim Collins schrijft in zijn bekende bestseller Good to Great  uitstekende teksten over dit onderwerp. Meer recent geeft André de Waal in zijn boek ‘Hoe bouw je een High Performance Organisatie’ de kwaliteit van mensen eveneens als onderscheidende factor voor organisatiesucces aan.

De praktijk

Toch is het in de praktijk vaak lastig om goede mensen te vinden en te behouden. Bij de start van een project is er nog een kans om goede mensen aan te trekken. Na verloop van tijd wordt het echter al lastiger omdat de tijd ontbreekt om niet functionerende mensen van het project te halen of een andere taak te geven. En vaak is ontbreken van tijd een eufemisme voor geen zin of wil hebben om maatregelen te nemen. Dat is jammer omdat het voor zowel de niet functionerende medewerker als zijn of haar collega’s als voor de opdrachtgever niet goed is dat die maatregelen niet worden genomen. Naar mate je meer verantwoordelijk bent voor die medewerker kost je dit energie omdat je er toch onevenredig veel tijd aan kwijt bent om die medewerker aan te sturen en te motiveren.

Afspraak

Daarom is het naar mijn mening het beste om na de projectstart op reguliere basis de kwaliteit van de medewerkers in alle openheid tussen (interne) leverancier en opdrachtgever te bespreken. Daarbij is het vooraf noodzakelijk om spelregels af te spreken. Bijvoorbeeld over de wijze waarop medewerkers worden beoordeeld. Als een aantal van dit soort regels zijn afgesproken is het daarna zaak om er ook naar te handelen. Als medewerkers dus niet binnen een project functioneren dan moet dit snel duidelijk worden en moet er voor deze medewerkers naar andere projectmogelijkheden binnen of buiten het project worden gezorgd. Dat betekent dus gelijk dat deze medewerkers niet ergens anders kunnen functioneren, bij andere projecten kan er wel degelijk een goede match zijn.

Leave a comment

name*

email* (not published)

website

Volg
Ontvang alle nieuwe blogs gelijk in je mailbox
Word onderdeel van een groeiende community
Powered By WPFruits.com
%d bloggers liken dit: