Gericht op de inhoud als 4e succesfactor

 

Inhoud
Gericht op de inhoud

Veel projectmanagers willen niets van de inhoud van een project weten. Ze zijn er alleen om het proces te begeleiden.

Zelf ben ik niet van die school. Kennis van zaken heeft niet alleen te maken met hoe je van A naar B komt en dat dan netjes in een planning uitwerken. Dat is klinisch projectmanagement. Projecten gaan ook fout doordat de projectmanager geen weerwoord kan geven aan de mensen met de functionele kennis. Hij of zij snapt het niet en kan niet doorvragen. Dat heeft tot gevolg dat er vaak onnodig complexe functionaliteit in het project sluipt. Want ook al is de klant koning en staat de gebruiker centraal, dan nog is het wel zaak om hem of haar te behoeden voor te veel, te moeilijk en te snel.

Gesprekspartner en vertrouwen

Of functionaliteit aan de kwalificaties voldoet kun je alleen beoordelen als je weet waar het over gaat en inschattingen van ontwikkelaars kunt toetsen en indien nodig met alternatieve functionele scenario’s kan komen. Gericht op de inhoud betekent ook dat de gebruikers je als serieuze gesprekspartner zien. Je weet immers waar het hun om gaat. Dat schept vertrouwen en geeft je navenant meer krediet en speelruimte op het moment dat je de gebruikers nodig hebt. Bijvoorbeeld juist als er functionele keuzes moeten worden gemaakt. Natuurlijk hoef je niet elk detail te weten, daar zijn de specialisten voor. Maar alleen hoog over kan voor een projectmanager echt niet.

Toevoegde waarde

Bijkomend voordeel van een projectmanager met inhoudelijk kennis van zaken is dat hij veel meer passie kan tonen voor wat hij of zij wil realiseren. Het is geen technische exercitie maar een met veel meer betrokkenheid uitgevoerde opdracht. Dat is pas toegevoegde waarde voor de opdrachtgever.

Leave a comment

name*

email* (not published)

website

Volg
Ontvang alle nieuwe blogs gelijk in je mailbox
Word onderdeel van een groeiende community
Powered By WPFruits.com
%d bloggers liken dit: